Header Ads

TIN HOT
recent

Đặt tên thuộc Hành Thủy, Thủy trong Ngũ Hành

Hành Thủy chỉ về mùa đông và nước nói chung, cơn mưa lất phất hay mưa bão. Chỉ bản ngã, nghệ thuật và vẻ đẹp. Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết. Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.

 • Tích cực: Có khuynh hướng nghệ thuật, thích kết bạn và biết cảm thông. 
 • Tiêu cực: Nhạy cảm, mau thay đổi và gây phiền nhiễu.

Các tên thuộc Hành Thủy
 • Lệ
 • Thủy
 • Giang
 • Sương
 • Hải
 • Khê
 • Trạch
 • Nhuận
 • Băng
 • Hồ
 • Biển
 • Trí
 • Bùi
 • Mãn
 • Hàn
 • Thấp
 • Mặc
 • Kiều
 • Tuyên
 • Hoàn
 • Giao
 • Hợi
 • Kháng
 • Phục
 • Phu
 • Hội
 • Thương
 • Trọng
 • Luân
 • Kiện
 • Giới
 • Nhậm
 • Nhâm
 • Triệu
 • Tiến
 • Tiên
 • Quang
 • Toàn
 • Loan
 • Cung
 • Hưng
 • Quân
 • Băng
 • Quyết
 • Liệt
 • Lưu
 • Cương
 • Sáng
 • Khoáng
 • Vạn
 • Hoa
 • Huyên
 • Tuyên
 • Hợp
 • Hiệp
 • Đồng
 • Danh
 • Hậu
 • Lại
 • Lữ
 • Nga
 • Tín
 • Nhân
 • Đoàn
 • Vu
 • Khuê
 • Tráng
 • Khoa
 • Di
 • Giáp
 • Như
 • Phi
 • Vọng
 • Tự
 • Tôn
 • An
 • Uyên
 • Đạo
 • Khải
 • Khánh
 • Khương
 • Khanh
 • Nhung
 • Hoàn
 • Tịch
 • Ngạn
 • Bách
 • Kỷ
 • Cấn
 • Quyết
 • Trinh
 • LiêuRất mong sẽ giúp ích khi đặt tên cho con cái!
www.chucmungnammoi.vn

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.