Hành Thổ chỉ về môi trường ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi sinh ký tử quy của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng; Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo về những khó khăn không tồn tại.


 • Tích cực: Trung thành, nhẫn nại và có thể tin cậy. 
 • Tiêu cực: Có khuynh hướng thành kiến.

Sau đây là các tên thuộc hành thổ.
 • Cát
 • Sơn
 • Ngọc
 • Bảo
 • Châu
 • Châm
 • Nghiễn
 • Nham
 • Bích
 • Kiệt
 • Thạc
 • Trân
 • Anh
 • Lạc
 • Chân
 • Côn
 • Điền
 • Quân
 • Trung
 • Diệu
 • San
 • Tự
 • Địa
 • Nghiêm
 • Hoàng
 • Thành
 • Kỳ
 • Viên
 • Liệt
 • Kiên
 • Đại
 • Bằng
 • Công
 • Thông
 • Diệp
 • Đinh
 • Vĩnh
 • Giáp
 • Thân
 • Bát
 • Bạch
 • Thạch
 • Hòa
 • Lập
 • Thảo
 • Huấn
 • Nghị
 • Đặng
 • Trưởng
 • Long
 • Độ
 • Khuê
 • Trường
Chúc các bậc phụ huynh chọn được tên tốt cho con!
www.chucmungnammoi.vn

...