Tra cứu Mệnh và Cung từ 1924 đến 2043.
Qua bảng tra cứu bạn có thể biết Năm 2013 mệnh gì cung gì. Bạn vào bảng, nhìn vào hàng năm: 2013, nếu là nữ thì Cung Khảm thuộc Thủy, nam thì cung Khôn thuộc Thổ. Còn mệnh chung là mệnh Thủy.

NĂMTUỔICUNGHÀNH
NAMNỮ
1924Giáp TýTốn: MộcKhôn: ThổKim +
1925Ất SửuChấn: MộcChấn: MộcKim -
1926Bính DầnKhôn: ThổTốn: MộcHỏa +
1927Đinh MãoKhảm: ThủyCấn: ThổHỏa -
1928Mậu ThìnLy: HỏaCàn: KimMộc +
1929Kỷ TỵCấn: ThổĐoài: KimMộc -
1930Canh NgọĐoài: KimCấn: ThổThổ +
1931Tân MùiCàn: KimLy: HỏaThổ -
1932NhâmThânKhôn: ThổKhảm: ThủyKim +
1933Quý DậuTốn: MộcKhôn: ThổKim -
1934GiápTuấtChấn: MộcChấn: MộcHỏa +
1935Ất HợiKhôn: ThổTốn: MộcHỏa -
1936Bính TýKhảm: ThủyCấn: ThổThủy +
1937Đinh SửuLy: HỏaCàn: KimThủy -
1938Mậu DầnCấn: ThổĐoài: KimThổ +
1939Kỷ MãoĐoài: KimCấn: ThổThổ -
1940CanhthìnCàn: KimLy: HỏaKim +
1941Tân TỵKhôn: ThổKhảm: ThủyKim -
1942Nhâm NgọTốn: MộcKhôn: ThổMộc +
1943Qúy MùiChấn: MộcChấn: MộcMộc -
1944GiápThânKhôn: ThổTốn: MộcThủy +
1945Ất DậuKhảm: ThủyCấn: ThổThủy -
1946BínhTuấtLy: HỏaCàn: KimThổ +
1947Đinh hợiCấn: ThổĐoài: KimThổ -
1948Mậu TýĐoài: KimCấn: ThổHỏa +
1949Kỷ SửuCàn: KimLy: HỏaHỏa -
1950Canh DầnKhôn: ThổKhảm: ThủyMộc +
1951Tân MãoTốn: MộcKhôn: ThổMộc -
1952NhâmThìnChấn: MộcChấn: MộcThủy +
1953Quý TỵKhôn: ThổTốn: MộcThủy -
1954Giáp NgọKhảm: ThủyCấn: ThổKim +
1955Ất MùiLy: HỏaCàn: KimKim -
1956Bính thânCấn: ThổĐoài: KimHỏa +
1957Đinh DậuĐoài: KimCấn: ThổHỏa -
1958Mậu TuấtCàn: KimLy: HỏaMộc +
1959Kỷ HợiKhôn: ThổKhảm: ThủyMộc -
1960Canh TýTốn: MộcKhôn: ThổThổ +
1961Tân SửuChấn: MộcChấn: MộcThổ -
1962Nhâm DầnKhôn: ThổTốn: MộcKim +
1963Quý MãoKhảm: ThủyCấn: ThổKim -
1964GiápThìnLy: HỏaCàn: KimHỏa +
1965Ất TỵCấn: ThổĐoài: KimHỏa -
1966Bính NgọĐoài: KimCấn: ThổThủy +
1967Đinh MùiCàn: KimLy: HỏaThủy -
1968Mậu ThânKhôn: ThổKhảm: ThủyThổ +
1969Kỷ DậuTốn: MộcKhôn: ThổThổ -
1970CanhTuấtChấn: MộcChấn: MộcKim +
1971Tân HợiKhôn: ThổTốn: MộcKim -
1972Nhâm TýKhảm: ThủyCấn: ThổMộc +
1973Quý SửuLy: HỏaCàn: KimMộc -
1974Giáp DầnCấn: ThổĐoài: KimThủy +
1975Ất MãoĐoài: KimCấn: ThổThủy -
1976BínhThìnCàn: KimLy: HỏaThổ +
1977Đinh TỵKhôn: ThổKhảm: ThủyThổ -
1978Mậu NgọTốn: MộcKhôn: ThổHỏa +
1979Kỷ MùiChấn: MộcChấn: MộcHỏa -
1980CanhThânKhôn: ThổTốn: MộcMộc +
1981Tân DậuKhảm: ThủyCấn: ThổMộc -
1982NhâmTuấtLy: HỏaCàn: KimThủy +
1983Quý HợiCấn: ThổĐoài: KimThủy -
1984Giáp týĐoài: KimCấn: ThổKim +
1985Ất SửuCàn: KimLy: HỏaKim -
1986Bính DầnKhôn: ThổKhảm: ThủyHỏa +
1987Đinh MãoTốn: MộcKhôn: ThổHỏa -
1988Mậu ThìnChấn: MộcChấn: MộcMộc +
1989Kỷ TỵKhôn: ThổTốn: MộcMộc -
1990Canh NgọKhảm: ThủyCấn: ThổThổ +
1991Tân MùiLy: HỏaCàn: KimThổ -
1992NhâmThânCấn: ThổĐoài: KimKim +
1993Quý DậuĐoài: KimCấn: ThổKim -
1994GiápTuấtCàn: KimLy: HỏaHỏa +
1995Ất HợiKhôn: ThổKhảm: ThủyHỏa -
1996Bính TýTốn: MộcKhôn: ThổThủy +
1997Đinh SửuChấn: MộcChấn: MộcThủy -
1998Mậu DầnKhôn: ThổTốn: MộcThổ +
1999Kỷ MãoKhảm: ThủyCấn: ThổThổ -
2000CanhthìnLy: HỏaCàn: KimKim +
2001Tân TỵCấn: ThổĐoài: KimKim -
2002Nhâm NgọĐoài: KimCấn: ThổMộc +
2003Qúy MùiCàn: KimLy: HỏaMộc -
2004GiápThânKhôn: ThổKhảm: ThủyThủy +
2005Ất DậuTốn: MộcKhôn: ThổThủy -
2006BínhTuấtChấn: MộcChấn: MộcThổ +
2007Đinh hợiKhôn: ThổTốn: MộcThổ -
2008Mậu TýKhảm: ThủyCấn: ThổHỏa +
2009Kỷ SửuLy: HỏaCàn: KimHỏa -
2010Canh DầnCấn: ThổĐoài: KimMộc +
2011Tân MãoĐoài: KimCấn: ThổMộc -
2012NhâmThìnCàn: KimLy: HỏaThủy +
2013Quý TỵKhôn: ThổKhảm: ThủyThủy -
2014Giáp NgọTốn: MộcKhôn: ThổKim +
2015Ất MùiChấn: MộcChấn: MộcKim -
2016BínhthânKhôn: ThổTốn: MộcHỏa +
2017Đinh DậuKhảm: ThủyCấn: ThổHỏa -
2018Mậu TuấtLy: HỏaCàn: KimMộc +
2019Kỷ HợiCấn: ThổĐoài: KimMộc -
2020Canh TýĐoài: KimCấn: ThổThổ +
2021Tân SửuCàn: KimLy: HỏaThổ -
2022Nhâm DầnKhôn: ThổKhảm: ThủyKim +
2023Quý MãoTốn: MộcKhôn: ThổKim -
2024GiápThìnChấn: MộcChấn: MộcHỏa +
2025Ất TỵKhôn: ThổTốn: MộcHỏa -
2026Bính NgọKhảm: ThủyCấn: ThổThủy +
2027Đinh MùiLy: HỏaCàn: KimThủy -
2028Mậu ThânCấn: ThổĐoài: KimThổ +
2029Kỷ DậuĐoài: KimCấn: ThổThổ -
2030CanhTuấtCàn: KimLy: HỏaKim +
2031Tân HợiKhôn: ThổKhảm: ThủyKim -
2032Nhâm TýTốn: MộcKhôn: ThổMộc +
2033Quý SửuChấn: MộcChấn: MộcMộc -
2034Giáp DầnKhôn: ThổTốn: MộcThủy +
2035Ất MãoKhảm: ThủyCấn: ThổThủy -
2036BínhThìnLy: HỏaCàn: KimThổ +
2037Đinh TỵCấn: ThổĐoài: KimThổ -
2038Mậu NgọĐoài: KimCấn: ThổHỏa +
2039Kỷ MùiCàn: KimLy: HỏaHỏa -
2040CanhThânKhôn: ThổKhảm: ThủyMộc +
2041Tân DậuTốn: MộcKhôn: ThổMộc -
2042NhâmTuấtChấn: MộcChấn: MộcThủy +
2043Quý HợiKhôn: ThổTốn: MộcThủy -

Nhóm Tây Tứ Trạch: Càn, Đoài, Cấn, Khôn
Nhóm Đông Tứ Trạch: Chấn, Tốn, Ly, Khảm

Chúc các bạn tra cứu và vận dụng Cung mệnh một cách tốt nhất.
www.chucmungnammoi.vn
www.nguyentrihien.com

71 Trao đổi.

 1. Theo t được biết và đc học thì nam nữ sinh cùng năm chỉ khác cung nhưng cùng mệnh... Tại sao ở đây lại khác mệnh

 2. Cảm ơn bạn!
  Khác cung mà bạn ơi! Mệnh cùng nhau ở cột thứ 5!

 3. Cho mình hỏi cung là gì và mệnh là gì? Trong phong thủy chúng ta cần quan trọng cung hay mệnh?

 4. coi nhiều chỗ khác nhau quá tuổi tân mùi nam,là cung khảm hay cung ly zậy .có ai jải thích jùm mình hk

 5. vtdvie says:

  Năm 1991 Tân Mùi là cung Ly bạn ơi. Mà Ly với Khảm thì cũng cùng nhóm Đông tứ mệnh cả mà :D

 6. Unknown says:

  Có thầy và có trang nói nữ 1991 cung khảm là đúng hay sai ạ? Cách tính cung thế nào là đúng ạ?

 7. chụp ảnh kỷ yếu http://wedstudio.vn

 8. Unknown says:

  khảm thủy là sao vậy

 9. mình nữ 1989 , có bài nói là mình cung cấn, có bài nói cung tốn, vậy là cung nào ta ?

 10. Unknown says:

  Sở dĩ có 2 cung như các bạn nêu trên là do nguồn thông tin không nêu cụ thể.
  Ví dụ: Bạn nữ 1989 Cung Sanh là Cung Cấn, Nhưng theo Cung Phi Bát Trạch lại là Cung Tốn.
  Để hiểu rõ, các bạn tìm các nguồn tài liệu tham khảo nhé!

 11. Unknown says:

  dấu + - chỗ "hành" là gì

 12. Trong mỗi hành thì có hướng âm và dương!
  Ví dụ âm Kim: -Kim | dương Kim: + Kim

 13. Cung menh gi điều quan trọng hết. Có muốn biết k

 14. Cungng tốn bạn ạ̣! Thuoc đông tứ́ mệnh hợp hướng đôngnam đông nam vq bắc. Hành mộc

 15. khoa tran says:

  Cho mình hỏi mình sinh ngày 12/01/1988 năm nay 29 tuổi thuộc cung gì ? Sao có thầy nói mình thuộc cung ly?

 16. khoa tran says:

  Cho mình hỏi mình sinh ngày 12/01/1988 năm nay 29 tuổi thuộc cung gì ? Sao có thầy nói mình thuộc cung ly?

 17. @khoa tran:
  Bạn sinh vào ngày 12/01/88 dương lịch đổi ra âm lịch 23/02/87
  Mệnh thuộc Hỏa. Nếu là Nam thuộc Tốn (mộc) Nữ thuộc Khôn (Thổ)

 18. B oi nam tuoi canh ngo co hop voi nu giap tuat k vay

 19. @ Nguyen Thu Yen: Hợp tuổi, hợp mệnh, hợp cung nhé bạn! Tốt!

 20. Thanks b, mấy thầy ở chỗ mình bảo phạm cung tuyệt mệnh hic
  Cho mình hoi la con gai 23t có lấy ck đk k ạ

 21. Phan thai says:

  Cho hoi minh la nam sinh ngay 15/8/1994 co hop vs ban gai sinh ngay 1/6/1994 duong k.am thi ban gai minh sinh chac tam cuoi nam 1993

 22. Phan thai says:

  Tra loi jup minh duoc khong

 23. Phan thai says:

  Tra loi jup minh duoc khong

 24. @Phan Thai: Về tuổi bình thường. Song về Cung thì rơi vào Tuyệt mạng, không ổn nhé bạn!

 25. e sinh năm 93 (nữ)...mệnh là thổ....vậy tính ra phải hợp w hỏa...nhưng sao mỗi lần nc hay làm hay j w hỏa thua sạch máu...thế là thế nào nhỉ

 26. Unknown says:

  Cho mh hỏi mh 94, ck 88, con 2012 thì s hả b. Cảm ơn b trc

 27. Đang Kim says:

  Cho mình hỏi ck 91 cung Ly, vợ 93 cung Chấn có hợp k ạ? Và ý nghĩa là sao ạ. Cảm ơn b!

 28. Hai Yen says:

  Tuổi mậu Thìn là cung chấn hay cung đoài vậy bạn, sao có chỗ là cung đoài có chỗ lai nói chấn

 29. Mọi người cho mình hỏi có phải nam sinh năm 1991 với nữ sinh năm 1992 đều cùng cung ly không sống được với nhau không ạ

 30. Giúp mình với, con gái 23tuôỉ có kết hôn được không ạ help me

 31. Cho mình hỏi nữ 23 Tuổi có kết hôn được không ạ ???? HELP ME

 32. tuổi và mạng được tính theo cặp nha vd: ngọ với mùi cùng mạng (mệnh) nhưng khác cung. Còn cùng tuổi thì được gọi là đồng cung đồng mạng nha
  vd: mình cung chấn tuổi quý dậu ( 1993) mạng kim ( kiếm phong kim - vàng gươm nhọn) thì nam mạng cùng tuổi cũng sẽ y như thế nhưng thơ giải của nam và nữ sẽ khác nhau ( nhà mình có sách xem nên biết như vậy nhưng sao ở đây ghi cái j ko biết nữa chẳng thể hiểu nổi)

 33. mình tháy có nhiều cái trên mạng sai không đúng nha, mỗi trang nói 1 khác

 34. Unknown says:

  Về thiên can tốt
  Về địa chi bình thường có con trai con gái bốn đời về trước tốt về dần sau thì giảm dần
  Con hơi khó nuôi làm ăn lúc được lúc thua
  Về ngũ hành tốt
  Về bát quái cung mệnh tốt:
  Trai cung ly lấy vợ cung chấn
  Ý hợp tâm đầu làm nên gia thất
  Trọn đời nhàn hạ phong lưu
  Trung niên hậu vận thành công mọi mặt

 35. la tran says:

  Nam cung ly nữ cung đoài. Sinh ngũ quỷ xấu xa không tốt

 36. Unknown says:

  Nữ 95 vs nam 95 có hợp nhau k ạ . Ai biết tl giúp e với

 37. 93 nam 94 nữ làm sao để hoá giải phạm ngũ quỷ? Cảm ơn nhiều!

 38. Làm sao để hoá giải ngủ quỷ ạ?

 39. dung bui says:

  23 tuổi lấy chồng bạn sợ phạm kim lâu phải không. Nhưng 23 không phải kim lâu.Các cụ Tam sao thất bản thì cho là tuổi có hàng đơn vị là 1-3-6-8 là kim lâu, cái này không đúng
  Cách tính kim lâu là lấy tuổi chia cho 9 dư 1-3-6-8 là kim lâu. Tuổi của bạn là 23:9 dư 5 =>ok

 40. Unknown says:

  Có muốn biết. Bạn có thể chỉ ko?

 41. m là nữ sn 93, ny mình sn 86. xem cung thì thấy tôt, mệnh thì khắc. kbit phai ntn. ad giúp m vs

 42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
 43. Mình nữ sn1984 yêu người sn1974 có ổn ko bạn. Do cả 2 cũng từng đổ vỡ nên e ngại khi cho bạn đời. Cố sách nói mình cũng cấn, có sách nói cũng chấn? Chồng trước mình sn1983, nếu mình là cùng cấn phải nói cực tốt. Vậy mà vẫn ko ra sao. Ad từ vấn giúp mình nhé. Cam ơn bạn rất nhiều

 44. Vy Thanh says:

  Cách tính cung như thế nào vậy ah? Vì sao các tuổi cách nhau 60 năm - cùng tuổi - cùng hành nhưng cung nam - nữ lại khác nhau?

 45. Unknown says:

  Sách này vớ vẩn mà bạn ơi . Nam nữ là đồng cung đồng mệnh . Mình thấy lộn xộn lắm

 46. Quy Hoang says:

  In ấn lung tung quá . Kiểm tra lại sách đi nhé add

 47. Quy Hoang says:
  Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
 48. Unknown says:


  mình cung càn lấy tốn không hợp chán thật !!!

 49. Unknown says:


  mình cung càn lấy tốn không hợp chán thật !!!

 50. Hong Bui says:

  Nam 91, nữ 96 có hợp ko ad

 51. AD cho hỏi tôi sn 1987 (lư trung hỏa), vk sinh năm 1988 (thạch lựu mộc) sinh con 20/1/2016 dương lịch tức 11/12/ ất mùi (sa trung kim) thì có hợp khắc ở những điểm nào. và có cách nào để giảm thiểu khắc ko? thanh AD nhiều!

 52. Unknown says:

  Cho mình hỏi tuổi thân có chỗ cung khảm có chỗ cũng đoái cũng nào mới đúng

 53. Cho mình hỏi tuổi 1986 Nam và Nữ mệnh gì nhé. Vì mình xem thấy khó hiểu quá mệnh Thủy hay Hỏa

 54. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
 55. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
 56. Vì sai lầm khi gán ly hoả càn kim á bạn, ví dụ nói cung Ly hợp với cung Khảm, đúng , nhưng cung Ly mệnh hoả, cug khảm mệnh thuỷ, trong khi thuỷ khắc hoả thì khảm hợp với ly. Cho nên gán chữ hoả , kim ở ly hoả càn kim là sai hoàn toàn.
  Chỉ căn cứ vào mệnh năm sinh.
  Còn màu sắc phong thuỷ cho cug mệnh chỉ thích hợp với màu sơn hướng nhà mà thôi, như v mới có tên là cung phi bát trạch.

 57. Nếu nói cung ly hợp cung khảm là đúng , nhưng ly thuộc hoả, khảm thuộc thuỷ, trong khi thuỷ khắc hoả thì khảm lại hợp ly (đông tứ mệnh) đó là mâu thuẫn thứ nhất.
  Trong vũ trụ vạn vật tất cả đều phụ thuộc vào ngũ hành, xug khắc trong 12 con giáp cũng vậy, cho nên ngũ hành là quan trọng nhất, là MỆNH của mình.
  Nếu sử dụng màu sắc theo cung mệnh, đúng nhưng chỉ áp dụng cho màu sơn, tranh sơn màu của 8 hướng của 1 ngôi nha. Ví dụ : cung Ly xây nhà hướng nam (phục vị)
  + sơn cửa : màu đỏ.
  + khu vựa bếp : xanh dương, đen
  + vân vân....
  K thể nói ly hoả, càn kim là mệnh đc, và theo tôi nghiên cứu thì chẳng có sách xưa nào chứng minh ly hoả, càn kim, chữ hoả, kim là mệnh của mình đc, huống hồ gì thuyết ngũ hành phog thuỷ đã có từ trc công nguyên !?

 58. Unknown says:

  1988 là đại lâm mộc nhé

 59. Unknown says:

  Hại não quá! sao cũng thì tuổi nhâm tuất mà lại có sự khác nhau về cung vậỵ?bác nào biết giải thích giúp với

  1934 GiápTuất Chấn: Mộc Chấn: Mộc Hỏa +
  1994 GiápTuất Càn: Kim Ly: Hỏa Hỏa +

 60. bạn cho mình hỏi,mình sanh năm 1987 trọn con mèo luôn,trang này ghi là cung tốn mà ở ngoài đi xem tuổi nói là cung càng.vậy là sao??

 61. bạn cho mình hỏi,mình sanh năm 1987 trọn con mèo luôn,trang này ghi là cung tốn mà ở ngoài đi xem tuổi nói là cung càng.vậy là sao??

 62. Trang này là chính xác. Xác định cung là xem cung phi( cung phụ) , còn nhung ông thầy bói chỉ xem cung sinh ( cung chính) . Đừng xem nhiều trang quá sẽ rối não đó. Ai không có hợp mà cứ tìm hiểu xem sẽ dễ bệnh. Hãy cẩn thận. Âm dương là mạnh nhất. Ngũ hành, cung mệnh....

 63. Unknown says:

  CHO HOI NỮ NĂM 1991 CUNG GÌ VẬY

 64. Xem nhiều sách thì nam1990 lấy nữ 1994 tuyệt mạng.được cái mệnh thì tốt không biết có kéo lại không.

...