Năm nào mệnh gì, tra cứu cung mệnh các năm! Từ năm 1929 đến năm 2069

Năm nào mệnh gì, cung gì, ngũ hành gì? Bảng tra cứu cung mệnh từ nằm 1929 đến 2069
Sau đây xin cung cấp thông tin về Ngũ Hành của năm cùng với Cung mệnh tương ứng với năm! Muốn tra ngũ hành, cung mệnh chỉ cần dóng hàng ngang theo năm.


Ví dụ:
 Năm 1982 có Can Chi là Nhâm Tuất, Ngũ hành là Đại Hải Thủy, thuộc Thủy.
Cung mệnh Nam và Nữ khác nhau, Nam thuộc Ly, Nữ thuộc Càn.

Năm
Năm âm lịch
Ngũ hành
Giải nghĩa
Cung mệnh nam
Cung mệnh nữ
Giải nghĩa Can chi
1929
Kỷ Tỵ
Đại Lâm Mộc
Gỗ rừng già
Cấn Thổ
Đoài Kim
Phúc Khí Chi Xà_Rắn có phúc
1930
Canh Ngọ
Lộ Bàng Thổ
Đất bên đường
Đoài Kim
Cấn Thổ
Thất Lý Chi Mã_Ngựa trong nhà
1931
Tân Mùi
Lộ Bàng Thổ
Đất bên đường
Càn Kim
Ly Hoả
Đắc Lộc Chi Dương_Dê có lộc
1932
Nhâm Thân
Kiếm Phong Kim
Vàng chuôi kiếm
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Thanh Tú Chi Hầu_Khỉ thanh tú
1933
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Vàng chuôi kiếm
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Lâu Túc Kê_Gà nhà gác
1934
Giáp Tuất
Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Thủ Thân Chi Cẩu_Chó giữ mình
1935
Ất Hợi
Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Vãng Chi Trư_Lợn hay đi
1936
Bính Tý
Giản Hạ Thủy
Nước khe suối
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Điền Nội Chi Thử_Chuột trong ruộng
1937
Đinh Sửu
Giản Hạ Thủy
Nước khe suối
Ly Hoả
Càn Kim
Hồ Nội Chi Ngưu_Trâu trong hồ nước
1938
Mậu Dần
Thành Đầu Thổ
Đất đắp thành
Cấn Thổ
Đoài Kim
Quá Sơn Chi Hổ_Hổ qua rừng
1939
Kỷ Mão
Thành Đầu Thổ
Đất đắp thành
Đoài Kim
Cấn Thổ
Sơn Lâm Chi  Thố_Thỏ ở rừng
1940
Canh Thìn
Bạch Lạp Kim
Vàng sáp ong
Càn Kim
Ly Hoả
Thứ Tính Chi Long_Rồng khoan dung
1941
Tân Tỵ
Bạch Lạp Kim
Vàng sáp ong
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Đông Tàng Chi Xà_Rắn ngủ đông
1942
Nhâm Ngọ
Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Quân Trung Chi Mã_Ngựa chiến
1943
Quý Mùi
Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Quần Nội Chi Dương_Dê trong đàn
1944
Giáp Thân
Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Thụ Chi Hầu_Khỉ leo cây
1945
Ất Dậu
Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Xướng Ngọ Chi Kê_Gà gáy trưa
1946
Bính Tuất
Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Ly Hoả
Càn Kim
Tự Miên Chi Cẩu_Chó đang ngủ
1947
Đinh Hợi
Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Cấn Thổ
Đoài Kim
Quá Sơn Chi Trư_Lợn qua núi
1948
Mậu Tý
Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Đoài Kim
Cấn Thổ
Thương Nội Chi Trư_Chuột trong kho
1949
Kỷ Sửu
Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Càn Kim
Ly Hoả
Lâm Nội Chi Ngưu_Trâu trong chuồng
1950
Canh Dần
Tùng Bách Mộc
Gỗ tùng bách
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Xuất Sơn Chi Hổ_Hổ xuống núi
1951
Tân Mão
Tùng Bách Mộc
Gỗ tùng bách
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Ẩn Huyệt Chi Thố_Thỏ trong hang
1952
Nhâm Thìn
Trường Lưu Thủy
Nước chảy mạnh
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Hành Vũ Chi Long_Rồng phun mưa
1953
Quý Tỵ
Trường Lưu Thủy
Nước chảy mạnh
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Thảo Trung Chi Xà_Rắn trong cỏ
1954
Giáp Ngọ
Sa Trung Kim
Vàng trong cát
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Vân Trung Chi Mã_Ngựa trong mây
1955
Ất Mùi
Sa Trung Kim
Vàng trong cát
Ly Hoả
Càn Kim
Kính Trọng Chi Dương_Dê được quý mến
1956
Bính Thân
Sơn Hạ Hỏa
Lửa trên núi
Cấn Thổ
Đoài Kim
Sơn Thượng Chi Hầu_Khỉ trên núi
1957
Đinh Dậu
Sơn Hạ Hỏa
Lửa trên núi
Đoài Kim
Cấn Thổ
Độc Lập Chi Kê_Gà độc thân
1958
Mậu Tuất
Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Càn Kim
Ly Hoả
Tiến Sơn Chi Cẩu_Chó vào núi
1959
Kỷ Hợi
Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Đạo Viện Chi Trư_Lợn trong tu viện
1960
Canh Tý
Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Lương Thượng Chi Thử_Chuột trên xà
1961
Tân Sửu
Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Lộ Đồ Chi Ngưu_Trâu trên đường
1962
Nhâm Dần
Kim Bạch Kim
Vàng pha bạc
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Lâm Chi Hổ_Hổ qua rừng
1963
Quý Mão
Kim Bạch Kim
Vàng pha bạc
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Quá Lâm Chi Thố_Thỏ qua rừng
1964
Giáp Thìn
Phú Đăng Hỏa
Lửa đèn to
Ly Hoả
Càn Kim
Phục Đầm Chi Lâm_Rồng ẩn ở đầm
1965
Ất Tỵ
Phú Đăng Hỏa
Lửa đèn to
Cấn Thổ
Đoài Kim
Xuất Huyệt Chi Xà_Rắn rời hang
1966
Bính Ngọ
Thiên Hà Thủy
Nước trên trời
Đoài Kim
Cấn Thổ
Hành Lộ Chi Mã_Ngựa chạy trên đường
1967
Đinh Mùi
Thiên Hà Thủy
Nước trên trời
Càn Kim
Ly Hoả
Thất Quần Chi Dương_Dê lạc đàn
1968
Mậu Thân
Đại Trạch Thổ
Đất nền nhà
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Độc Lập Chi Hầu_Khỉ độc thân
1969
Kỷ Dậu
Đại Trạch Thổ
Đất nền nhà
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Báo Hiệu Chi Kê_Gà gáy
1970
Canh Tuất
Thoa Xuyến Kim
Vàng trang sức
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Tự Quan Chi Cẩu_Chó nhà chùa
1971
Tân Hợi
Thoa Xuyến Kim
Vàng trang sức
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Khuyên Dưỡng Chi Trư_Lợn nuôi nhốt
1972
Nhâm Tý
Tang Đố Mộc
Gỗ cây dâu
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Sơn Thượng Chi Thử_Chuột trên núi
1973
Quý Sửu
Tang Đố Mộc
Gỗ cây dâu
Ly Hoả
Càn Kim
Lan Ngoại Chi Ngưu_Trâu ngoài chuồng
1974
Giáp Dần
Đại Khe Thủy
Nước khe lớn
Cấn Thổ
Đoài Kim
Lập Định Chi Hổ_Hổ tự lập
1975
Ất Mão
Đại Khe Thủy
Nước khe lớn
Đoài Kim
Cấn Thổ
Đắc Đạo Chi Thố_Thỏ đắc đạo
1976
Bính Thìn
Sa Trung Thổ
Đất pha cát
Càn Kim
Ly Hoả
Thiên Thượng Chi Long_Rồng trên trời
1977
Đinh Tỵ
Sa Trung Thổ
Đất pha cát
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Đầm Nội Chi Xà_Rắn trong đầm
1978
Mậu Ngọ
Thiên Thượng Hỏa
Lửa trên trời
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Cứu Nội Chi Mã_Ngựa trong chuồng
1979
Kỷ Mùi
Thiên Thượng Hỏa
Lửa trên trời
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Thảo Dã Chi Dương_Dê đồng cỏ
1980
Canh Thân
Thạch Lựu Mộc
Gỗ cây lựu đá
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Thực Quả Chi Hầu_Khỉ ăn hoa quả
1981
Tân Dậu
Thạch Lựu Mộc
Gỗ cây lựu đá
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Long Tàng Chi Kê_Gà trong lồng
1982
Nhâm Tuất
Đại Hải Thủy
Nước biển lớn
Ly Hoả
Càn Kim
Cố Gia Chi Khuyển_Chó về nhà
1983
Quý Hợi
Đại Hải Thủy
Nước biển lớn
Cấn Thổ
Đoài Kim
Lâm Hạ Chi Trư_Lợn trong rừng
1984
Giáp Tý
Hải Trung Kim
Vàng trong biển
Đoài Kim
Cấn Thổ
Ốc Thượng Chi Thử_Chuột ở nóc nhà
1985
Ất Sửu
Hải Trung Kim
Vàng trong biển
Càn Kim
Ly Hoả
Hải Nội Chi Ngưu_Trâu trong biển
1986
Bính Dần
Lư Trung Hỏa
Lửa trong lò
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Sơn Lâm Chi Hổ_Hổ trong rừng
1987
Đinh Mão
Lư Trung Hỏa
Lửa trong lò
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Vọng Nguyệt Chi Thố_Thỏ ngắm trăng
1988
Mậu Thìn
Đại Lâm Mộc
Gỗ rừng già
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Thanh Ôn Chi Long_Rồng trong sạch, ôn hoà
1989
Kỷ Tỵ
Đại Lâm Mộc
Gỗ rừng già
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Phúc Khí Chi Xà_Rắn có phúc
1990
Canh Ngọ
Lộ Bàng Thổ
Đất đường đi
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
Thất Lý Chi Mã_Ngựa trong nhà
1991
Tân Mùi
Lộ Bàng Thổ
Đất đường đi
Ly Hoả
Càn Kim
Đắc Lộc Chi Dương_Dê có lộc
1992
Nhâm Thân
Kiếm Phong Kim
Vàng mũi kiếm
Cấn Thổ
Đoài Kim
Thanh Tú Chi Hầu_Khỉ thanh tú
1993
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Vàng mũi kiếm
Đoài Kim
Cấn Thổ
Lâu Túc Kê_Gà nhà gác
1994
Giáp Tuất
Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Càn Kim
Ly Hoả
Thủ Thân Chi Cẩu_Chó giữ mình
1995
Ất Hợi
Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Quá Vãng Chi Trư_Lợn hay đi
1996
Bính Tý
Giảm Hạ Thủy
Nước cuối nguồn
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Điền Nội Chi Thử_Chuột trong ruộng
1997
Đinh Sửu
Giảm Hạ Thủy
Nước cuối nguồn
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Hồ Nội Chi Ngưu_Trâu trong hồ nước
1998
Mậu Dần
Thành Đầu Thổ
Đất trên thành
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Sơn Chi Hổ_Hổ qua rừng
1999
Kỷ Mão
Thành Đầu Thổ
Đất trên thành
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
Sơn Lâm Chi Thố_Thỏ ở rừng
2000
Canh Thìn
Bạch Lạp Kim
Vàng chân đèn
Ly Hoả
Càn Kim
Thứ Tính Chi Long_Rồng khoan dung
2001
Tân Tỵ
Bạch Lạp Kim
Vàng chân đèn
Cấn Thổ
Đoài Kim
Đông Tàng Chi Xà_Rắn ngủ đông
2002
Nhâm Ngọ
Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Đoài Kim
Cấn Thổ
Quân Trung Chi Mã_Ngựa chiến
2003
Quý Mùi
Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Càn Kim
Ly Hoả
Quần Nội Chi Dương_Dê trong đàn
2004
Giáp Thân
Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Quá Thụ Chi Hầu_Khỉ leo cây
2005
Ất Dậu
Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Xướng Ngọ Chi Kê_Gà gáy trưa
2006
Bính Tuất
Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Tự Miên Chi Cẩu_Chó đang ngủ
2007
Đinh Hợi
Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Sơn Chi Trư_Lợn qua núi
2008
Mậu Tý
Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
Thương Nội Chi Thư_Chuột trong kho
2009
Kỷ Sửu
Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Ly Hoả
Càn Kim
Lâm Nội Chi Ngưu_Trâu trong chuồng
2010
Canh Dần
Tùng Bách Mộc
Gỗ tùng bách
Cấn Thổ
Đoài Kim
Xuất Sơn Chi Hổ_Hổ xuống núi
2011
Tân Mão
Tùng Bách Mộc
Gỗ tùng bách
Đoài Kim
Cấn Thổ
Ẩn Huyệt Chi Thố_Thỏ
2012
Nhâm Thìn
Trường Lưu Thủy
Nước chảy mạnh
Càn Kim
Ly Hoả
Hành Vũ Chi Long_Rồng phun mưa
2013
Quý Tỵ
Trường Lưu Thủy
Nước chảy mạnh
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Thảo Trung Chi Xà_Rắn trong cỏ
2014
Giáp Ngọ
Sa Trung Kim
Vàng trong cát
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Vân Trung Chi Mã_Ngựa trong mây
2015
Ất Mùi
Sa Trung Kim
Vàng trong cát
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Kính Trọng Chi Dương_Dê được quý mến
2016
Bính Thân
Sơn Hạ Hỏa
Lửa trên núi
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Sơn Thượng Chi Hầu_Khỉ trên núi
2017
Đinh Dậu
Sơn Hạ Hỏa
Lửa trên núi
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
Độc Lập Chi Kê_Gà độc thân
2018
Mậu Tuất
Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Ly Hoả
Càn Kim
Tiến Sơn Chi Cẩu_Chó vào núi
2019
Kỷ Hợi
Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Đạo Viện Chi Trư_Lợn trong tu viện
2020
Canh Tý
Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Lương Thượng Chi Thử_Chuột trên xà
2021
Tân Sửu
Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Lộ Đồ Chi Ngưu_Trâu trên đường
2022
Nhâm Dần
Kim Bạch Kim
Vàng pha bạc
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Lâm Chi Hổ_Hổ qua rừng
2023
Quý Mão
Kim Bạch Kim
Vàng pha bạc
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Quá Lâm Chi Thố_Thỏ qua rừng
2024
Giáp Thìn
Phú Đăng Hỏa
Lửa đèn to
Ly Hoả
Càn Kim
Phục Đầm Chi Lâm_Rồng ẩn ở đầm
2025
Ất Tỵ
Phú Đăng Hỏa
Lửa đèn to
Cấn Thổ
Đoài Kim
Xuất Huyệt Chi Xà_Rắn rời hang
2026
Bính Ngọ
Thiên Hà Thủy
Nước trên trời
Đoài Kim
Cấn Thổ
Hành Lộ Chi Mã_Ngựa chạy trên đường
2027
Đinh Mùi
Thiên Hà Thủy
Nước trên trời
Càn Kim
Ly Hoả
Thất Quần Chi Dương_Dê lạc đàn
2028
Mậu Thân
Đại Trạch Thổ
Đất nền nhà
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Độc Lập Chi Hầu_Khỉ độc thân
2029
Kỷ Dậu
Đại Trạch Thổ
Đất nền nhà
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Báo Hiệu Chi Kê_Gà gáy
2030
Canh Tuất
Thoa Xuyến Kim
Vàng trang sức
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Tự Quan Chi Cẩu_Chó nhà chùa
2031
Tân Hợi
Thoa Xuyến Kim
Vàng trang sức
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Khuyên Dưỡng Chi Trư_Lợn nuôi nhốt
2032
Nhâm Tý
Tang Đố Mộc
Gỗ cây dâu
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Sơn Thượng Chi Thử_Chuột trên núi
2033
Quý Sửu
Tang Đố Mộc
Gỗ cây dâu
Ly Hoả
Càn Kim
Lan Ngoại Chi Ngưu_Trâu ngoài chuồng
2034
Giáp Dần
Đại Khe Thủy
Nước khe lớn
Cấn Thổ
Đoài Kim
Lập Định Chi Hổ_Hổ tự lập
2035
Ất Mão
Đại Khe Thủy
Nước khe lớn
Đoài Kim
Cấn Thổ
Đắc Đạo Chi Thố_Thỏ đắc đạo
2036
Bính Thìn
Sa Trung Thổ
Đất pha cát
Càn Kim
Ly Hoả
Thiên Thượng Chi Long_Rồng trên trời
2037
Đinh Tỵ
Sa Trung Thổ
Đất pha cát
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Đầm Nội Chi Xà_Rắn trong đầm
2038
Mậu Ngọ
Thiên Thượng Hỏa
Lửa trên trời
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Cứu Nội Chi Mã_Ngựa trong chuồng
2039
Kỷ Mùi
Thiên Thượng Hỏa
Lửa trên trời
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Thảo Dã Chi Dương_Dê đồng cỏ
2040
Canh Thân
Thạch Lựu Mộc
Gỗ cây lựu đá
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Thực Quả Chi Hầu_Khỉ ăn hoa quả
2041
Tân Dậu
Thạch Lựu Mộc
Gỗ cây lựu đá
Khảm Thuỷ
Khôn Thổ
Long Tàng Chi Kê_Gà trong lồng
2042
Nhâm Tuất
Đại Hải Thủy
Nước biển lớn
Ly Hoả
Càn Kim
Cố Gia Chi Khuyển_Chó về nhà
2043
Quý Hợi
Đại Hải Thủy
Nước biển lớn
Cấn Thổ
Đoài Kim
Lâm Hạ Chi Trư_Lợn trong rừng
2044
Giáp Tý
Hải Trung Kim
Vàng trong biển
Đoài Kim
Cấn Thổ
Ốc Thượng Chi Thử_Chuột ở nóc nhà
2045
Ất Sửu
Hải Trung Kim
Vàng trong biển
Càn Kim
Ly Hoả
Hải Nội Chi Ngưu_Trâu trong biển
2046
Bính Dần
Lư Trung Hỏa
Lửa trong lò
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Sơn Lâm Chi Hổ_Hổ trong rừng
2047
Đinh Mão
Lư Trung Hỏa
Lửa trong lò
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Vọng Nguyệt Chi Thố_Thỏ ngắm trăng
2048
Mậu Thìn
Đại Lâm Mộc
Gỗ rừng già
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Thanh Ôn Chi Long_Rồng trong sạch, ôn hoà
2049
Kỷ Tỵ
Đại Lâm Mộc
Gỗ rừng già
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Phúc Khí Chi Xà_Rắn có phúc
2050
Canh Ngọ
Lộ Bàng Thổ
Đất đường đi
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
Thất Lý Chi Mã_Ngựa trong nhà
2051
Tân Mùi
Lộ Bàng Thổ
Đất đường đi
Ly Hoả
Càn Kim
Đắc Lộc Chi Dương_Dê có lộc
2052
Nhâm Thân
Kiếm Phong Kim
Vàng mũi kiếm
Cấn Thổ
Đoài Kim
Thanh Tú Chi Hầu_Khỉ thanh tú
2053
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Vàng mũi kiếm
Đoài Kim
Cấn Thổ
Lâu Túc Kê_Gà nhà gác
2054
Giáp Tuất
Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Càn Kim
Ly Hoả
Thủ Thân Chi Cẩu_Chó giữ mình
2055
Ất Hợi
Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Quá Vãng Chi Trư_Lợn hay đi
2056
Bính Tý
Giảm Hạ Thủy
Nước cuối nguồn
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Điền Nội Chi Thử_Chuột trong ruộng
2057
Đinh Sửu
Giảm Hạ Thủy
Nước cuối nguồn
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Hồ Nội Chi Ngưu_Trâu trong hồ nước
2058
Mậu Dần
Thành Đầu Thổ
Đất trên thành
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Sơn Chi Hổ_Hổ qua rừng
2059
Kỷ Mão
Thành Đầu Thổ
Đất trên thành
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
Sơn Lâm Chi Thố_Thỏ ở rừng
2060
Canh Thìn
Bạch Lạp Kim
Vàng chân đèn
Ly Hoả
Càn Kim
Thứ Tính Chi Long_Rồng khoan dung
2061
Tân Tỵ
Bạch Lạp Kim
Vàng chân đèn
Cấn Thổ
Đoài Kim
Đông Tàng Chi Xà_Rắn ngủ đông
2062
Nhâm Ngọ
Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Đoài Kim
Cấn Thổ
Quân Trung Chi Mã_Ngựa chiến
2063
Quý Mùi
Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Càn Kim
Ly Hoả
Quần Nội Chi Dương_Dê trong đàn
2064
Giáp Thân
Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Khôn Thổ
Khảm Thuỷ
Quá Thụ Chi Hầu_Khỉ leo cây
2065
Ất Dậu
Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Tốn Mộc
Khôn Thổ
Xướng Ngọ Chi Kê_Gà gáy trưa
2066
Bính Tuất
Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Chấn Mộc
Chấn Mộc
Tự Miên Chi Cẩu_Chó đang ngủ
2067
Đinh Hợi
Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Khôn Thổ
Tốn Mộc
Quá Sơn Chi Trư_Lợn qua núi
2068
Mậu Tý
Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Khảm Thuỷ
Cấn Thổ
Thương Nội Chi Thư_Chuột trong kho
2069
Kỷ Sửu
Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Ly Hoả
Càn Kim
Lâm Nội Chi Ngưu_Trâu trong chuồng

TÂY TỨ MỆNH: CÀN, CẤN, KHÔN, ĐOÀI
ĐÔNG TỨ MỆNH: LY, KHẢM, CHẤN, TỐN


www.chucmungnammoi.vn
2015
Chúc may mắn, thành công, hạnh phúc.
Năm nào mệnh nào, năm gì mệnh gì, tìm cung mệnh
Năm nào mệnh gì, tra cứu cung mệnh các năm! Từ năm 1929 đến năm 2069 Năm nào mệnh gì, tra cứu cung mệnh các năm! Từ năm 1929 đến năm 2069 Reviewed by Nguyễn Trí Hiển on 23:39 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.