Năm Giáp Ngọ 2014, Tổng kết nhanh thời vận thành công qua tử vi 12 con giáp!


Nắm bắt vận mệnh của mình trong năm 2014 để được thành công hơn!
2014 Giáp Ngọ với Thiên can Giáp thuộc Mộc kết hợp với Ngọ thuộc Hỏa, dự báo đây là một năm khá tốt và thuận lợi. Bằng cách kết hợp giữa tử vi 12 con giáp, Phi tinh huyền không và Bát vận, Ngọc Cầm gởi đến bạn đọc tử vi năm 2014 để biết cách phòng tránh và phát huy ưu thế của mình trong năm 2014.


Dưới đây là bản tóm tắt vận mệnh từng con giáp.Chúc Quý một năm mới Giáp Ngọ 2014 AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

Tuôi
Nam mạng
Nữ mạng
Tý (Xấu)
Bính Tý – 19 tuổi – Rất xấu
Bính Tý – 19 tuổi – Rất xấu
Giáp Tý – 31 tuổi – Xấu (18/11/2013)
Giáp Tý – 31 tuổi – Xấu (05/12/2013)
Nhâm Tý – 43 tuổi – Trung Bình (28/11/2013)
Nhâm Tý – 43 tuổi – Trung Bình (11/11/2013)
Canh Tý 55 tuổi – Tốt
Canh Tý 55 tuổi – Tốt
Mậu Tý 67 tuổi – Trung Bình
Mậu Tý 67 tuổi – Trung Bình
Bính Tý 79 tuổi – Rất xấu
Bính Tý 79 tuổi – Rất xấu
Sửu (Xấu)
Đinh Sửu 18 tuổi – Tốt
Đinh Sửu 18 tuổi – Tốt
Ất Sửu 30 tuổi – Trung Bình (09/12/2013)
Ất Sửu 30 tuổi – Trung Bình (10/12/2013)
Quý Sửu 42 tuổi – Xấu (04/12/2013)
Quý Sửu 42 tuổi – Xấu (14/11/2013)
Tân Sửu – 54 tuổi – Rất xấu (08/12/2013)
Tân Sửu 54 tuổi – Rất xấu
Kỷ Sửu 66 tuổi – Rất xấu
Kỷ Sửu 66 tuổi – Rất xấu
Đinh Sửu 78 tuổi – Tốt
Đinh Sửu 78 tuổi – Tốt
Dần (Tốt)
Bính Dần 29 tuổi – Xấu (03/12/2012)
Bính Dần 29 tuổi – Xấu
Giáp Dần 41 tuổi – Trung Bình (06/11/2013)
Giáp Dần 41 tuổi – Trung Bình
Nhâm Dần – 53 – Tốt (01/12/2013)
Nhâm Dần 53 tuổi – Tốt (27/11/2013)
Canh Dần 65 tuổi – Tốt nhất
Canh Dần 65 tuổi – Tốt nhất
Mậu Dần 77 tuổi – Tốt
Mậu Dần 77 tuổi – Tốt
Bính Dần 89 tuổi – Xấu
Bính Dần 89 tuổi – Xấu
Mẹo (Bình)
Đinh Mẹo 28 tuổi – Tốt nhất (05/11/2013)
Đinh Mẹo 28 tuổi – Tốt nhất (08/11/2013)
Ất Mẹo 40 tuổi – Tốt (13/11/2013)
Ất Mẹo 40 tuổi – Tốt (07/12/2013)
Quý Mẹo 52 tuổi – Xấu
Quý Mẹo 52 tuổi – Xấu
Tân Mẹo 64 tuổi – Rất xấu
Tân Mẹo 64 tuổi – Rất xấu
Kỷ Mẹo 76 tuổi – Rất xấu
Kỷ Mẹo 76 tuổi – Rất xấu
Đinh Mẹo 88 tuổi – Tốt nhất
Đinh Mẹo 88 tuổi – Tốt nhất
Thìn (Bình)
Mậu Thìn 27 tuổi – Tốt
Mậu Thìn 27 tuổi – Tốt (20/11/2013)
Bính Thìn 39 tuổi – Rất xấu
Bính Thìn 39 tuổi – Rất xấu
Giáp Thìn 51 tuổi – Xấu
Giáp Thìn 51 tuổi – Xấu
Nhâm Thìn 63 tuổi – Tốt (21/11/2013)
Nhâm Thìn 63 tuổi – Tốt
Canh Thìn 75 tuổi – Tốt nhất
Canh Thìn 75 tuổi – Tốt nhất
Mậu Thìn 87 tuổi – Tốt
Mậu Thìn 87 tuổi – Tốt
Tỵ (Bình)
Kỷ Tỵ 26 tuổi – Rất xấu
Kỷ Tỵ 26 tuổi – Rất xấu
Đinh Tỵ 38 tuổi – Tốt nhất (24/11/2013)
Đinh Tỵ 38 tuổi – Tốt nhất
Ất Tỵ 50 tuổi – Tốt
Ất Tỵ 50 tuổi – Tốt
Quý Tỵ 62 tuổi – Xấu
Quý Tỵ 62 tuổi – Xấu
Tân Tỵ 74 tuổi – Rất xấu
Tân Tỵ 74 tuổi – Rất xấu
Kỷ Tỵ 86 tuổi – Rất xấu
Kỷ Tỵ 86 tuổi – Rất xấu
Ngọ (Xấu)
Canh Ngọ 25 tuổi – Rất xấu (13/12/2013)
Canh Ngọ 25 tuổi – Rất xấu (26/11/2013)
Mậu Ngọ – 37 tuổi – Trung Bình (19/11/2013)
Mậu Ngọ – 37 tuổi – Trung Bình (10/11/2013)
Bính Ngọ 49 tuổi – Rất xấu
Bính Ngọ 49 tuổi – Rất xấu (14/12/2013)
Giáp Ngọ 61 tuổi – Xấu (01/11/2013)
Giáp Ngọ 61 tuổi – Xấu
Nhâm Ngọ 73 tuổi – Trung Bình
Nhâm Ngọ 73 tuổi – Trung Bình
Canh Ngọ 85 tuổi – Rất xấu
Canh Ngọ 85 tuổi – Rất xấu
Mùi (Tốt)
Tân Mùi 24 tuổi – Xấu
Tân Mùi 24 tuổi – Xấu (07/11/2013)
Kỷ Mùi 36 tuổi – Xấu (29/11/2013)
Kỷ Mùi 36 tuổi – Xấu (15/11/2013)
Đinh Mùi 48 tuổi – Tốt nhất
Đinh Mùi 48 tuổi – Tốt nhất (22/11/2013)
Ất Mùi 60 tuổi – Tốt
Ất Mùi 60 tuổi – Tốt
Quý Mùi 72 tuổi – Trung Bình
Quý Mùi 72 tuổi – Trung Bình
Tân Mùi 84 tuổi – Xấu
Tân Mùi 84 tuổi – Xấu
Thân (Xấu)
Nhâm Thân 23 tuổi – Trung Bình
Nhâm Thân 23 tuổi – Trung Bình (12/12/2013)
Canh Thân 35 tuoi – Tốt (25/11/2013)
Canh Thân 35 tuoi – Tốt (09/11/2013)
Mậu Thân 47 tuổi – Trung Bình
Mậu Thân 47 tuổi – Trung Bình
Bính Thân – 59 tuổi – Rất xấu (02/12/2013)
Bính Thân – 59 tuổi – Rất xấu
Giáp Thân 71 tuổi – Xấu
Giáp Thân 71 tuổi – Xấu
Nhâm Thân 83 tuổi – Trung Bình
Nhâm Thân 83 tuổi – Trung Bình
Dậu (Bình)
Quý Dậu 22 tuoi – Xấu
Quý Dậu 22 tuoi – Xấu
Tân Dậu 34 tuổi – Rất xấu (11/12/2013)
Tân Dậu 34 tuổi – Rất xấu
Kỷ Dậu 46 tuổi – Rất xấu (17/11/2013)
Kỷ Dậu 46 tuổi – Rất xấu (12/11/2013)
Đinh Dậu 58 tuổi – Tốt nhất
Đinh Dậu 58 tuổi – Tốt nhất (23/11/2013)
Ất Dậu 70 tuổi – Tốt
Ất Dậu 70 tuổi – Tốt
Quý Dậu 82 tuổi – Xấu
Quý Dậu 82 tuổi – Xấu
Tuất (Tốt)
Giáp Tuất 21 tuổi – Trung Bình
Giáp Tuất 21 tuổi – Trung Bình
Nhâm Tuất 33 tuổi – Tốt (04/11/2013)
Nhâm Tuất 33 tuổi – Tốt (16/11/2013)
Canh Tuất 45 tuổi – Tốt nhất
Canh Tuất 45 tuổi – Tốt nhất (06/12/2013)
Mậu Tuất 57 tuổi – Tốt
Mậu Tuất 57 tuổi – Tốt
Bính Tuất 69 tuổi – Xấu
Bính Tuất 69 tuổi – Xấu
Giáp Tuất 81 tuổi – Trung Bình
Giáp Tuất 81 tuổi – Trung Bình
Hợi (Bình)
Ất Hợi 20 tuổi – Tốt
Ất Hợi 20 tuổi – Tốt (15/12/2013)
Quý Hợi – 32 tuổi – Xấu
Quý Hợi – 32 tuổi – Xấu (02/11/2013)
Tân Hợi 44 tuổi – Rất xấu (30/11/2013)
Tân Hợi 44 tuổi – Rất xấu (03/11/2013)
Kỷ Hợi 56 tuổi – Tốt
Kỷ Hợi 56 tuổi – Tốt
Đinh Hợi 68 tuổi – Tốt
Đinh Hợi 68 tuổi – Tốt
Ất Hợi 80 tuổi – Tốt
Ất Hợi 80 tuổi – Tốt

www.chucmungnammoi.vn
Sưu tâm,
Theo fengshuiexpress.
Năm Giáp Ngọ 2014, Tổng kết nhanh thời vận thành công qua tử vi 12 con giáp! Năm Giáp Ngọ 2014, Tổng kết nhanh thời vận thành công qua tử vi 12 con giáp! Reviewed by Nguyễn Trí Hiển on 11:43 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.