Results for nói chuyện không lắm lời
Cổ nhân dạy: Làm việc không trì hoãn, nói chuyện không lắm lời, làm người có chừng mực Cổ nhân dạy: Làm việc không trì hoãn, nói chuyện không lắm lời, làm người có chừng mực Reviewed by Nguyễn Trí Hiển on 14:54 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.